Izdevīgāka cena kā pie ražotāja!
Garantijas tās pašas!

BIO KANALIZĀCIJA

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas to uzstādīšana. Pieslēdzam centrālalizētajam ūdensvadam, kanalizācijai un gāzei.

Mēs saviem klientiem piedāvājam augstas kvalitātes Latvijā ražotas BIO kanalizāciajs sistēmas. Šī iekārta no septiķa atšķiras ar to, kas iekārtas attīrītais ūdens ir attīrīts līdz  95% un šo notekūdeni ir iespējam novadīt grāvī vai netālu esošā ūdenstipnē. BIO iekārtai nepieciešama nepārtraukta  elektro padeve un lai izslēgtu nepatīkamu aromātu rašanos nepieciešams sistēmu lietot regulāri. Mūsu piedāvātā sistēma BioVRT  tiek ražota Latvijā un ir pilnībā sertificēta un pierādījusi sevi kā vienu no kvalitatīvākajām sistēmām. Sistēma  ir veidota tā lai patērētu pēc iespējas mazāk elektroenrģijas un kalpotu pēc iespējas ilgāk.  Sistēmas tīrīšana jāveic vienu reizi gadā, piesaistot asenizācijas mašīnu. Mūsu uzņēmuma speciālisti pratīs ieteikt  tieši Jums piemērtotāko risinājumu, tāpēc, ja Tavam privātīpašumam vai uzņēmumam nepieciešama kanalizācijas sistēmas izbūve, tad sazinies ar mums-ieteiksim un realizēsim Jūsu vēlmēm un finansiālajām iespējām piemērotāko risinājumu. Bioloģiskās kanalizācijas izbūves darbus veicam ātri un kvalitatīvi, izmantojot tikai kvalitatīvus materiālus. Veicot jebkuras kanalizācijas izbūvi klients saņem iekārtas tehnisko pasi ar visu nepieciešamo informāciju par sistēmu, tā kvalitāti, apkalpošanu un lietošanu, kā arī visu nepieciēšamo dokumentāciju mājas nodošanai un darbu saskaņošanai būvvaldē.

SIA I.V.Grupa  sertificēts uzņēmums un ir tiesīgs pieslēgt Jūsu māju pie ūdensvada, kanalizācijas un gāzes (Būvkomersanta reģ.nr.15518).

OBJEKTA APSEKOŠANU, LABĀKO RISINĀJUMU  UN TĀMES KALKULĀCIJU VEICAM BEZ MAKSAS!

Ja vēlaties saņemt papildus informāciju vai Jums ir jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistu, zvanot pa tālruni +371 26172636. Mūsu speciālisti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem.

Bioloģiskā kanalizācija

Mūsdienīga bioloģiskā kanalizācija pēc sava darbības principa ir gluži kā kompakta un efektīva notekūdeņu attīrīšanas stacija, palīdzot videi draudzīgā ceļā risināt notekūdeņu attīrīšanas problēmu vietās, kur nav pieejams pieslēgums centrālajai kanalizācijai, ir augsti gruntsūdeņi vai citi vides apsvērumi.

Kas ir bioloģiskā kanalizācija?

Bioloģiskās kanalizācijas iekārtas galvenā sastāvdaļa ir īpaša daudzkameru tvertne, kurā, pateicoties mikroorganismiem, notiek notekūdeņu attīrīšana. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas smalkāk iedalās pēc tajās nodrošinātās aerobās vai anaerobās vides attīrīšanas procesa optimālas darbības nodrošināšanai.

Iekārtas, kurās esošajiem mikroorganismiem organisko vielu sadalīšanai un patērēšanai ir nepieciešama gaisa klātbūtne, papildus ir aprīkotas ar gaisa kompresoriem, kuriem ir jānodrošina gaisa pieplūde tvertnē attīrīšanas procesa vidusdaļā starp neattīrītu notekūdeņu ieplūdi un jau attīrīta ūdens izplūdi. Attīrīšanas procesā notekūdeņi tiek attīrīti no piesārņojuma, ko rada organiskās un ķīmiskās vielas.

Bio kanalizācijas priekšrocības

Bio kanalizācija ir ērts, ilgtspējīgs, vienkārši lietojams un ekonomiski izdevīgs risinājums vietās, kur gruntsūdeņu, grunts īpatnību vai pašvaldības noteikumu dēļ nav iespējami citi lokāli notekūdeņu attīrīšanas risinājumi.

Bio kanalizāciju ir iespējams uzstādīt praktiski jebkurā vietā. Kanalizācijas attīrīšanas sistēma neaizņem lielu platību, jo vienā tvertnē ir integrēti visi bioloģiskajai attīrīšanai nepieciešamie procesi. Savukārt, attīrīto ūdeni ir iespējams tieši novadīt lietus notekūdeņu sistēmās, atklātās ūdenstilpēs, infiltrēt gruntī vai izmantot otrreizēji kā mājsaimniecības tehnisko ūdeni.

Būtiski ir tas, ka iekārtu darbībai nav nepieciešamas papildus izejvielas vai ķīmiskas vielas un to darbības efektivitāti neietekmē mājsaimniecībā izmantotā sadzīves ķīmija.

Kā izvēlēties bio kanalizācijas iekārtas?

Bioloģiskās kanalizācijas iekārtas darbības efektivitāte un piemērotība konkrētajai situācijai ir atkarīga no dažādu faktoru kopuma:

 • Grunts sastāva,

 • Gruntsūdeņa līmeņa un tā svārstību dinamikas,

 • Paredzamā notekūdeņu veida,

 • Attīrīto notekūdeņu novadīšanas vietas,

 • Pieejamā budžeta,

 • Pašvaldības saistošajiem noteikumiem,

 • Aizsargājamu dabas teritoriju vai ūdenstilpņu tuvuma,

 • Lietošanas intensitātes, ņemot vērā mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaitu un ikdienas paradumus.


Kas ir Latvijā ražotās BioVRT iekārtas?

Uzņēmuma SIA I.V.Grupa pārstāvētās BioVRT iekārtas ir paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no privātmājām. Tās ir ekonomiskas daudzkameru attīrīšanas iekārtas ar nosēdināšanas, aerācijas, nitrifikācijas un denitrifikācijas nodalījumiem.

BioVRT iekārtās nonākušie notekūdeņi no vannām, tualetēm, izlietnēm, veļas un trauku mazgājamajām mašīnām tiek attīrīti par 95% no organisko vielu piesārņojuma un 97% tajos esošajām cietajām daļiņām. Tieši tāpēc iekārtās attīrīto ūdeni ir iespējams otrreizēji izmantot kā mājsaimniecības tehnisko ūdeni vai novadīt atklātās ūdenstilpnēs, lietus notekūdeņu sistēmās vai infiltrēt gruntī.

Lai arī šīm bioloģiskās kanalizācijas iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta elektrības padeve, sertificētās BioVRT iekārtas ir elektroenerģiju taupošas, videi draudzīgas, ar zemām uzstādīšanas un apkopes izmaksām. Turklāt, iekārtās neveidojas liels lieko dūņu pieaugums, kas būtiski atvieglo iekārtas apkopi.

Kas ir jāņem vērā uzstādot bio kanalizācijas sistēmu?

Pirms bioloģiskās kanalizācijas izbūves ir jāsaņem pašvaldības atļauja un tās izbūvei ir jāatbilst spēkā esošajiem pašvaldības būvnoteikumiem.

Lai arī sistēmas uzbūve samazina nepatīkamu smaku izplatību, tikai regulāra bioloģiskās kanalizācijas iekārtas darbība pilnībā novērsīs smaku rašanos.

Svarīgi atcerēties, ka ne visi notekūdeņi ir piemēroti novadīšanai bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās.

Tajās ir aizliegts novadīt:

 • Peldbaseina notekūdeņus,

 • Gāzes katla kondensātu,

 • Lietusūdeni no jumtiem un apkārtējās teritorijas,

 • Reģenerācijas šķidrumus no dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām.

Kam uzticēt iekārtas montāžu?

Jo kvalitatīvāk tiks veikta bio kanalizācijas izbūve, jo precīzāk un efektīvāk sistēma strādās un netiks zaudēta ražotāja garantija iekārtām. Tādēļ, neskatoties uz iekārtu vienkāršo montāžu, izbūves darbus labāk ir uzticēt sertificētiem speciālistiem.

SIA I.V.Grupa ir sertificēts uzņēmums ūdensvada, kanalizācijas un gāzes pieslēgumu izveidei mājsaimniecībām. Uzņēmums kanalizācijas izbūves darbus veic, izmantojot tikai kvalitatīvus materiālus un komponentes, kā arī izbūves darbiem dod garantiju.

Projekta noslēgumā uzņēmums klientiem izsniedz iekārtu tehnisko pasi un visu nepieciešamo dokumentāciju gan ēku nodošanai un darbu saskaņošanai ar būvvaldi, gan ērtākai iekārtu apkalpošanai un lietošanai ikdienā.

OBJEKTA APSEKOŠANU, LABĀKO RISINĀJUMU  UN TĀMES KALKULĀCIJU VEICAM BEZ MAKSAS!


Ja vēlaties saņemt papildus informāciju vai Jums ir jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistu, zvanot pa tālruni +371 26172636. Mūsu speciālisti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem.