RasējumsEksplutācija

• 2 reizes gadā jātīra nostādinātājtvertne. Nogulsnes kopā ar notekūdeņiem jāizsūknē un jāizved utilizācijai ar speciālu autotransportu.

Periodiski :

• Jānodrošina kompresora nepārtraukta darbība.

• Kompresoru apkalpot atbilstoši iekārtas ekspluatācijas instrukcijai.

• Kompresora gaisa filtru tīrīt 2 reizes mēnesī.