KANALIZĀCIJAS SISTĒMU  IZBŪVE

Svarīgi ir izveidot veiksmīgu notekūdens sistēmu. Cilvēku saimniekošanas rezultātā rodas daudz izmantota ūdens. Lai šo ūdens daudzumu izmantotu dabai draudzīgi ir risinājums izveidojot kanalizācijas tīklu.

Risinājumi varētu būt - kanalizācijas sistēmas izveide,  trīs kameru septiķaku  montāža, izsmeļamās bedres (betona grodi), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, nosēdakas ar izvešanu, lietus  kanalizācijas izbūve vai drenāžas sistēmas izbūve.

UZTICIET SAVU KANALIZĀCIJAS IZBŪVI PROFESIONĀĻIEM.

Izbūve pilnībā atbilst tehniskajiem noteikumiem un ir saskaņots projekts, garantējot ūdens attīrīšanas kvalitāti, saglabājot apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

SIA I.V.Grupa  sertificēts uzņēmums un ir tiesīgs pieslēgt Jūsu māju pie ūdensvada, kanalizācijas un gāzes (Būvkomersanta reģ.nr.15518).

Uzdodiet jautājumus, mēs atbildēsim - 26172636